Wat we doen

Stichting El Roi is er voor vrouwen en soms ook mannen die in de seks- of erotische massagebranche werken in midden Nederland. Voor de leesbaarheid spreken we over vrouwen.
Onze insteek is: “We willen jou als mens zien achter de hulpvraag. We willen gelijkwaardig naast je staan en lopen graag met je op. We willen als team ondersteuning bieden bij de hulpvragen die daaruit voort komen.”

Het hulpverlenend aanbod van onze stichting hebben wij de afgelopen jaren uitgebreid op basis van de behoeften en vragen van de vrouwen. We werken vanuit de presentiebenadering en onze hulp is maatwerk. Het hulpverlenend aanbod bestaat uit maatschappelijke en juridische hulptrajecten, zoals:

• Maatschappelijk werk;
• Taal Academie, taalles via de A1 methode;
• SeeYou! Academy, trainen en toerusten van vrouwen richting werk o.a. via TMA & levenshuis;
• Job Coaching, hulp bij solliciteren en het vinden van ander werk;
• Hulp bij uitstappen;
• Hulp bij financiën, belastingdienst/ IND;
• Coachingsgesprekken;
• Praktische hulp voor basisbehoeften, zoals verhuizen of boodschappen doen;
• Maatjestrajecten;
• Inloophuiskamer;
• Pastorale zorg en groepsavonden zoals Mi Casa.

Een van de eerste vragen die we aan een vrouw stellen: wat is jouw droom, wat heb jij daarvoor nodig? In onze SeeYou! Academy staan we stil bij 3 basismodules: Wie ben je? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe (droom)? Als een vrouw praat over haar droom, dan gaan we samen met haar kijken welke hulp zij daarbij kan gebruiken. Daarvoor hebben we verschillende modulaire modules zoals een TMA Analyse, het levenshuis, maken van een CV alsook het stilstaan bij: 'Hoe werkt Nederland?' of een Jobcoachingstraject.
We vinden het belangrijk dat deze vrouwen de kans krijgen om te kiezen. Het vinden van alternatief werk of het maken van een CV kan voor hen moeilijk zijn, door een gebrek aan scholing en netwerk buiten de prostitutiewereld.
Het is dan heel mooi dat we ze eerst een SeeYou! Academy kunnen aanbieden waarin ze zich persoonlijk en maatschappelijk kunnen ontwikkelen, en dat ze de kans krijgen om een training, coachingstraject of opleiding te kunnen volgen. Als El Roi bieden we dit zelf aan en daarnaast werken we nauw samen met ketenpartners en zusterorganisaties.

Door dit werk hebben we ontdekt dat het uitmaakt waar iemands wieg staat. Sommige vrouwen die wij ontmoeten zijn in de prostitutie terecht gekomen ten gevolge van armoede, mensenhandel of uitbuiting. Hoeveel keuzevrijheid heeft iemand die in een straatarm gezin wordt geboren? Hun start kan in een buitenwijk zijn, zonder toilet of stroom, zonder water, zonder geld en zonder enige vorm van educatie of scholing. Zoiets vanzelfsprekends als scholing is niet voor ieder mens weggelegd. Wat betekent in zo een situatie het begrip 'keuzevrijheid'?

We willen ze laten zien dat ze wel een keus hebben. Wij willen samen met hen ontdekken wat hun droom is, wat ze willen met hun leven en toekomst. Stap voor stap.
Dat is de vrijheid waar we in geloven en waar we ons voor inzetten. We willen blijvend perspectief bieden aan deze vrouwen!

!

Zoek je hulp? Kijk dan bij: “El Roi voor jou”.

Onze outreachteams bestaan uit betrokken en deskundige vrijwilligers en medewerkers. Dit is de start van ons werk. Hier worden de eerste contacten gelegd. Onze teams ontmoeten de vrouwen op hun werkplek, in clubs, escort, hotels, op thuiswerkplekken of via ons digitaal veldwerk. We willen daar aanwezig zijn, steunen, bemoedigen, luisteren en hoop bieden!

We bezoeken de vrouwen met vaste teams. We willen present zijn op hun werkplek, zo bouwen we een persoonlijke relatie op waardoor er een vertrouwensband ontstaat.

De teams vervullen een belangrijke brugfunctie naar de hulpverlening van El Roi voor de vrouwen die dat nodig hebben. We maken ze bekend met ons hulpaanbod. Hierdoor kunnen we samen met de vrouwen op zoek gaan naar mogelijkheden om hun situatie te verbeteren en om hun leven een nieuwe wending te geven.


In samenwerking met Bright Fame zijn we gestart met outreachend veldwerk naar de minder zichtbare prostitutiebranche, ons hotelproject. Via digitaal veldwerk benaderen we de vrouwen die thuiswerken, in de escort of op straat. Vervolgens maken we een afspraak en ontmoeten we de vrouwen in hotels. We zien dat deze outreach vorm erg effectief is. Een quote van één van de vrouwen bevestigde dit:
'ik wist niet eens dat er hulp bestond'.

Dat is ons doel: Steunen, bemoedigen en present te zijn daar waar de vrouwen zijn. Zo worden ze gezien, maar niet bekeken!

Mi Casa
Twee wekelijks op zondagavond hebben we Mi Casa. Mi Casa is een Spaanstalige pastorale avond in de vorm van een community. Door de community zien we dat vrouwen zich verbonden voelen, groei doormaken en zich persoonlijk ontwikkelen. We koken en eten samen, delen het leven, lezen uit de bijbel, zingen een lied en vieren verjaardagen.
We vinden het belangrijk dat dit er is en dat de vrouwen zich er thuis voelen.

Inloop
De inloophuiskamer van El Roi is een plek waar vrouwen en mannen terecht kunnen. Op donderdagen is deze open van 10:00 tot 17:00 uur. Vrouwen worden hier gastvrij ontvangen. Voor een bakkie koffie, om een praatje te maken of voor een luisterend oor. Ook een activiteit zoals taalles, verjaardagen vieren of een bijbelquiz hebben een plek in de huiskamer.

Bewustwording
Naast onze hulpverlening aan de vrouwen zijn we als organisatie ook actief met andere activiteiten zoals bewustwording en preventie.
We geven spreekbeurten in kerken rondom de thematiek van prostitutie en seksualiteit. Daarmee willen we een stuk bewustwording creëren en de mensen motiveren om hier iets aan te doen. Mensen hoeven niet aan de zijlijn te staan of weg te kijken, iedereen kan met een gebaar of daad het verschil maken in de levens van deze vrouwen.

Media & Politiek
We werken soms mee aan een media artikel zoals een krant of een radioprogramma.
Op lokaal en nationaal niveau mogen wij een woordvoerder zijn voor deze vrouwen richting de politiek. We willen de vrouwen vertegenwoordigen die zelf hun stem niet kunnen laten horen.

Samenwerken
El Roi werkt nauw samen met zusterorganisaties en ketenpartners die aanvullende kwaliteiten hebben. We nemen deel aan verschillende samenwerkingsverbanden. Maandelijks is er een gebedsmoment met vergelijkbare zusterorganisaties in Nederland. Als stichting geloven we in de kracht van samenwerken. Alleen samen kunnen we opstaan tegen onrecht.

Overige acties
We doen mee aan bestaande acties of organiseren zelf acties tegen onrecht.  Zo doen we mee aan de Walk for Freedom.
Daarnaast organiseren we ook speciale acties om de vrouwen in het zonnetje te zetten zoals beautymiddagen of internationale vrouwendag. We besteden aandacht aan Martisoare, een Roemeense feestdag om de lente te vieren met een gelukwens of gebed voor de vrouwen in het bijzonder. Ook hebben we acties rondom de feestdagen zoals kerst, internationale vrouwendag of Valentijnsdag.

Houd onze Facebook, instagram en LinkedIn pagina in de gaten voor aankondigingen, foto’s en verslagjes van onze acties, zie onderaan deze website! Of meld je aan voor onze tweejaarlijkse nieuwsbrief via het contactformulier.

“Jullie gaven me hoop en waren net dat ene zetje wat ik nodig had”

We zijn dagelijks bereikbaar via mobiel & WhatsApp:
06-33149922 en via email:
info@elroi.nl

Wees welkom!

Wekelijks is onze inloophuiskamer geopend op donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Je bent welkom met al je vragen of gewoon voor een bakkie koffie en een goed gesprek!
Op andere momenten zijn we geopend op afspraak.

Adres: Kanaalweg 22, Utrecht.

De ingang is om de hoek van het gebouw.