Wat we doen

El Roi is er voor mensen die in de seks- of erotische massagebranche werken in midden Nederland. Wij willen een plek bieden waar ze welkom zijn om te praten en hulp te ontvangen. Onze insteek is: We willen gelijkwaardig naast je staan en lopen graag met je op. We willen ondersteuning bieden bij de hulpvragen die daaruit voort komen.

Het hulpverlenend aanbod van onze stichting hebben wij de afgelopen jaren uitgebreid op basis van de behoeften en vragen van de vrouwen. We werken vanuit de presentiebenadering en onze hulp is maatwerk. Het hulpverlenend aanbod bestaat uit maatschappelijke en juridische hulptrajecten, zoals:

• Maatschappelijk werk;
• Jobcoaching;
• Hulp bij financiën, belastingdienst/ IND;
• Coachingsgesprekken;
• Hulp bij solliciteren en het vinden van ander werk;
• Taalles;
• Praktische hulp basisbehoefte, zoals verhuizen of boodschappen doen;
• Maatjestrajecten;
• Inloophuiskamer;
• Pastorale zorg en groepsavonden zoals Mi Casa.

Sommige vrouwen die wij ontmoeten zijn in de prostitutie terecht gekomen door omstandigheden zoals armoede, mensenhandel of uitbuiting. Deze vrouwen hebben geen keuzevrijheid gehad om te kiezen over hun leven en toekomst.
Door dit werk hebben we ontdekt dat het uitmaakt waar jouw wieg staat. Je zult maar in een armoedig gezin geboren worden. Je start is in een krottenwijk zonder toilet of stroom, zonder water, zonder geld, zonder enige vorm van educatie of scholing. Zoiets vanzelfsprekends als scholing is niet bij ieder mens vanzelfsprekend. Wat betekend in zo`n situatie het begrip: keuzevrijheid?

Als een vrouw of man praat over haar droom dan gaan we samen kijken naar: Wat heb jij daarvoor nodig? Hoe kunnen wij jou daarbij helpen?
We vinden het belangrijk dat deze mensen de kans krijgen om te kiezen. Bij het vinden van alternatief werk of het maken van een CV kan dat moeilijk zijn. Zeker als je geen scholing hebt gehad en de prostitutiewereld het enige is wat je kent.
Het is dan heel mooi dat we ze eerst een training kunnen aanbieden waarin ze zich persoonlijk en maatschappelijk kunnen ontwikkelen, en dat ze de kans krijgen om een training, coachingstraject of opleiding te kunnen volgen. Als El Roi bieden we dit zelf aan en daarnaast werken we nauw samen met ketenpartners en zusterorganisaties.

We willen ze laten zien dat ze een keus hebben en dat ze mogen kiezen. Wij willen samen met hen ontdekken wat hun droom is, wat ze willen met hun leven en toekomst. Stap voor stap.
Dat is de vrijheid waar we in geloven en waar we ons voor inzetten. We willen blijvend perspectief bieden aan deze vrouwen!

!

Zoek je hulp? Kijk dan bij: “El Roi voor jou”.

Onze outreachteams bestaan uit betrokken en deskundige vrijwilligers en medewerkers. Dit is de start van ons werk. Hier worden de eerste contacten gelegd. Onze teams ontmoeten de vrouwen en mannen op hun werkplek, in clubs, escort, op thuiswerkplekken of via ons digitaal veldwerk. We willen daar aanwezig zijn, steunen, bemoedigen, luisteren en hoop bieden!

We bezoeken de vrouwen met vaste teams. We willen present zijn op hun werkplek, zo bouwen we een persoonlijke relatie op waardoor er een vertrouwensband ontstaat.

De teams vervullen een belangrijke brugfunctie naar de hulpverlening van El Roi voor de vrouwen die dat nodig hebben. We maken ze bekend met ons hulpaanbod. Hierdoor kunnen we samen met de vrouwen op zoek gaan naar mogelijkheden om hun situatie te verbeteren en om hun leven een nieuwe wending te geven.

Dat is ons doel: Steunen, bemoedigen en present te zijn daar waar de vrouwen zijn. Zo worden ze gezien, maar niet bekeken!

Gebed is de basis van El Roi. We hebben ervaren dat God het gebed heeft ingesteld om hulp te zoeken bij Hem en ons gesterkt voelen in dit werk. Toen de vrijwilligers van El Roi de weerbarstigheid en de complexiteit van de prostitutiewereld leerden kennen, ontdekten ze dat de problematiek hun dreigde te overstijgen. Maar door gebed voelden ze bevestigd dat God heeft beloofd om door mensen heen te werken, dat Hij inspanningen voor Zijn opdrachten steunt en mensen bijeen brengt om samen hun schouders eronder te zetten.

Het Bijbelvers Efeze 2:10 was daarbij een krachtige bemoediging: “Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.”
Om de week is er een gebedsavond waarop de teamleden van El Roi samen God aanbidden, bidden voor de vrouwen die op outreach zijn en voor de vrouwen in de prostitutie. Dit gebed wordt tijdens de outreach als bemoedigend ervaren. Psalm 139:12 dragen zij op hun hart: “ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht”.

Mi Casa
Twee wekelijks op zondagavond hebben we Mi Casa. Mi Casa is een Spaanstalige pastorale avond in de vorm van een community. Door de community zien we dat vrouwen zich verbonden voelen, groei doormaken en zich persoonlijk ontwikkelen. We koken en eten samen, delen het leven, lezen uit de bijbel, zingen een lied en vieren verjaardagen.
We vinden het belangrijk dat dit er is en dat de vrouwen zich er thuis voelen.

Inloop
De inloophuiskamer van El Roi is een plek waar vrouwen en mannen terecht kunnen. Op donderdagen is deze open van 10:00 tot 17:00 uur. Vrouwen worden hier gastvrij ontvangen. Voor een bakkie koffie, om een praatje te maken of voor een luisterend oor. Ook een activiteit zoals taalles, verjaardagen vieren of een bijbelquiz hebben een plek in de huiskamer.

Bewustwording
Als organisatie zijn we, naast onze hulpverlening, ook actief met andere activiteiten zoals bewustwording en preventie.
We geven spreekbeurten in kerken rondom de thematiek van prostitutie en seksualiteit. Daarmee willen we een stuk bewustwording creëren en de mensen motiveren om hier iets aan te doen. Mensen hoeven niet aan de zijlijn te staan of weg te kijken, iedereen kan met een gebaar of daad het verschil maken in de levens van deze vrouwen.

We werken soms mee aan een media artikel zoals een krant of een radioprogramma. Toch is dit niet onze primaire taak en zullen we ons vooral focussen op de hulpverlening aan de doelgroep.

Op lokaal en nationaal niveau mogen wij een woordvoerder zijn voor deze vrouwen richting de politiek. We willen de vrouwen vertegenwoordigen die zelf hun stem niet kunnen laten horen.

Samenwerken
El Roi werk nauw samen met zusterorganisaties en ketenpartners die aanvullende kwaliteiten hebben. We nemen deel aan verschillende samenwerkingsverbanden. Maandelijks is er een gebedsmoment met vergelijkbare zusterorganisaties in Nederland. Als stichting geloven we in de kracht van samenwerken. Alleen samen kunnen we opstaan tegen onrecht.

Overige acties
We doen mee aan bestaande acties of organiseren zelf acties tegen onrecht.  Zo doen we mee aan de Walk for Freedom.
Daarnaast organiseren we ook speciale acties om de vrouwen in het zonnetje te zetten zoals beautymiddagen of internationale vrouwendag. We besteden aandacht aan
Martisoare, een Roemeense feestdag om de lente te vieren met een gelukwens of gebed voor de vrouwen in het bijzonder. Ook hebben we acties rondom de feestdagen zoals kerst, internationale vrouwendag of Valentijnsdag.

Houd onze Facebook pagina in de gaten voor aankondigingen, foto’s en verslagjes van onze acties! Of meld je aan voor onze tweejaarlijkse nieuwsbrief via het contactformulier.

“Jullie gaven me hoop en waren net dat ene zetje wat ik nodig had”

We zijn dagelijks bereikbaar via mobiel & WhatsApp:
06-33149922 en via email:
info@elroi.nl

Wees welkom!

Wekelijks is onze inloophuiskamer geopend op donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Je bent welkom met al je vragen of gewoon voor een bakkie koffie en een goed gesprek!
Op andere momenten zijn we geopend op afspraak.

Adres: Kanaalweg 22, Utrecht.

De ingang is om de hoek van het gebouw.