Over El Roi

Stichting El Roi biedt hulp aan vrouwen en mannen die in de prostitutie werken in Midden-Nederland. De motivatie achter El Roi vindt haar grondslag vanuit een christelijke levensvisie en overtuiging. Onze naam El Roi betekent: ‘U bent de God, die naar mij omziet.’ Ons doel is om El Roi in praktijk te brengen: wij willen een plek bieden waar ze welkom zijn om te praten, hulp te ontvangen en gezien te worden, in plaats van bekeken!

Missie
Zonder voorwaarden te stellen willen wij omzien naar mensen, die in de prostitutie werken in Midden-Nederland. Vanuit een christelijke levensvisie willen we gelijkwaardig optrekken met vrouwen en mannen vanuit de presentiebenadering.

Visie
Wij geloven dat vrouwen en mannen, in de prostitutie, keuzevrijheid en perspectief mogen hebben op hun leven en toekomst. We willen ze een stem geven, hun belangen behartigen en inspelen op de hulpvragen die er zijn. We willen naast ze staan, helpen om hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen.

Daarom zijn onze twee slogans:
#Gezien maar niet bekeken!
#Perspectief voor vrouwen in de prostitutie.

Het team van El Roi bestaat uit een diverse groep van getalenteerde vrouwen en mannen. Als El Roi hebben we een duidelijke focus: ons inzetten voor het welzijn van de vrouwen en mannen in de prostitutie!

Team
Het team van El Roi bestaat uit 30 bevlogen mensen, grotendeels vrijwilligers. De werkvloer wordt aangestuurd door een manager die de spil is tussen bestuur – werkvloer en die omringd wordt door een stafteam. Het stafteam bestaat uit een maatschappelijk werkster, coördinator inloophuiskamer, coördinator Mi Casa en een vrijwilligers coördinator. Onze medewerkers zijn professioneel en betrokken net als onze getrainde vrijwilligers die zich inzetten als maatje, straatwerker, gastvrouw of voor het gebedsteam.

Bestuur
Voor samenstelling van het bestuur en bestuurlijke informatie verwijzen we u naar de jaarstukken onderaan deze website.

Werkvloer
De werkvloer is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het werk, zoals:

  • Coördinatie van de (online) outreach;
  • Ontwikkelen van de hulpverlening;
  • Organiseren gebedsavonden;
  • Aannemen, trainen en begeleiden van vrijwilligers;
  • Coördinatie en logistiek van de inloophuiskamer & Mi Casa;
  • PR: presentaties, website, artikelen;
  • Samenwerken met zusterorganisaties;
  • Een stem zijn voor de vrouwen richting politiek & maatschappij.

Geschiedenis en ontstaan van Stichting El Roi

Rond het jaar 2016 kwam er een groep vrouwen bij elkaar, die zich betrokken voelde bij de prostituees van het toenmalige Zandpad. Hier werd sinds 2000 raamprostitutie in woonboten gedoogd, maar werd rond 2013 door de gemeente Utrecht gesloten wegens serieuze aanwijzingen van structurele mensenhandel.
Er kwamen al snel plannen voor een nieuw Zandpad, onder nieuwe voorwaarden en strengere regels voor toezicht en handhaving, zodat de raamprostitutie op een veiliger manier kon plaatsvinden. De groep vrouwen maakte plannen om ondersteuning te bieden aan de vrouwen die op het Nieuwe Zandpad te werk zouden gaan. Er ontstond een verlangen om voor hen een luisterend oor of gebed te bieden, op een veilige plaats zoals een huiskamer. Deze groep van betrokken vrouwen hebben in 2016 de stichting El Roi opgericht, met als slogan: Gezien maar niet bekeken!

Het liep echter anders dan verwacht, de start van het Nieuwe Zandpad werd jarenlang uitgesteld. Wetende dat er op meerdere plaatsen in Utrecht en omgeving prostitutie plaatsvond, bleven de vrijwilligers van El Roi niet afwachten tot de opening van het Nieuwe Zandpad.
In 2017 startten ze met het bezoeken van clubs en privé huizen in Midden-Nederland en de Utrechtse tippelzone. Prostitutie werd ook steeds meer via internet aangeboden: na verloop van tijd kwam er ook ´digitaal veldwerk’ bij. De vrijwilligers van El Roi legden telefonisch of per mail contact met de vrouwen die online hun diensten aanbieden.
In 2018 opende El Roi een eigen inloophuiskamer voor vrouwen en mannen die werkzaam zijn in de seksbranche om wekelijks een kop koffie te drinken, hulpvragen te stellen of gewoon hun verhaal te doen en zich gehoord te worden.

Door de hulpverlening en pastorale zorg wisten steeds meer sekswerkers El Roi te vinden. Professionalisering was nodig om de groeiende stroom hulpvragen te beantwoorden. Het hulpaanbod van de stichting breidt steeds verder uit tot wat het vandaag de dag is.

Vrouw op de tippelzone: “Zelfs als het koud is, dan zijn jullie er.”

We zijn dagelijks bereikbaar via mobiel & WhatsApp:
06-33149922 en via email:
info@elroi.nl

Wees welkom!

Wekelijks is onze inloophuiskamer geopend op donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Je bent welkom met al je vragen of gewoon voor een bakkie koffie en een goed gesprek!
Op andere momenten zijn we geopend op afspraak.

Adres: Kanaalweg 22, Utrecht.

De ingang is om de hoek van het gebouw.