ONTSTAAN VAN EL ROI

 

Van 2005 tot 2014 bracht een groepje vrouwen, later de initiatiefnemers van El Roi, vaak pastorale bezoeken aan de prostituees die aan het Zandpad in Utrecht werkten. Tijdens de bezoeken werden zij geraakt door de verhalen van de vrouwen die daar werkten. Ze hadden allemaal een eigen verhaal over de reden van hun keuze. Deze was vaak voortkomend uit de wens te willen zorgen voor familie, ouders of kinderen, of doordat ze zich gedwongen voelden door een persoonlijke situatie of door derden. De sluiting van het Zandpad in 2013 was de directe aanleiding voor het groepje vrouwen om eind 2014 aan de slag te gaan met het plan El Roi om zo toch betrokken te blijven bij de prostituees in Utrecht. 

 

Gaandeweg ontrolde dit plan zich en ontwikkelde El Roi van een idee naar een stichting. En inmiddels is El Roi een bloeiende organisatie met een draagvlak binnen de kerken in Utrecht en Amersfoort en omstreken. De organisatie heeft onder andere een groeiende groep van vrijwilligers die op outreach gaan, een huiskamer om de vrouwen te ontvangen, telefonische bereikbaarheid en heeft het ook een digitaal veldwerk opgezet. De basis van dit alles is gebed. De mensen van El Roi zijn verwonderd hoe God voorziet en de plannen stuurt, vaak anders dan zij zelf dachten. Vol geloof zeggen zij:

De naam El Roi betekent 'God die naar ons omziet'. Hij ziet ons in liefde en hoort ons in onze woestijnervaringen in het leven. Zijn Liefde zet ons in beweging om naar de vrouwen toe te gaan en hen zonder oordeel te ontmoeten op de plek waar ze zijn. Onder het motto:

// gezien maar niet bekeken //

handjes.png
ANBI_.png
  • b-facebook