гледано, но не и гледано. Перспектива за жените в проституцията

El Roi за теб

Pадваме се да те посрещнем  на Интернет Страницата на Ел Рой!

Работиш ли в проституцията, или  имаш  нещо общо с проституцията?

В такъв случай тази Интернет Страница е за теб.

Ако искаш да говориш с някого за себе си, за семейството си, за Бог, или за неща които са трудни за теб и просто искаш  да споделиш с някого, ние сме на твое разположение.

С удоволствие ще ти помогнем да намериш необходимата помощ при практически проблеми, или може  би ще ти е приятно просто да се помолим на Бог за теб и за твоите роднини.

Защо?

Ние бихме искали да се свържем с теб защото сме християни и вярваме, че всеки човек има право да заема уважително място в света. Затова ние, жените  от организацията

Ел Рой се интересуваме от теб.  Всички ние работим  добровално и нашата помощ е безплатна.  Очакваме да се свържеш с нас!

Къде?

Ще се радваме да дойдеш при нас!

В понеделник сме от 10 до 14 ч. в дневната стая на Кварталната Черква, адресът е:

Канал път 22 (Kanaalweg 22) в Утрехт. Входът е зад ъгъла на сградата.

Също можеш да  ни се обадиш, или да ни изпратиш  имейл, ако имаш въпрос, или просто искаш да поговориш.

Или иможе би искаш да се срещнем някъде  и заедно да пийнем нещо?

T 06 33 14 99 22

M info@elroi.nl

Ще се радваме да ни кажеш какво мислиш за нашата покана!

Може би искаш да ни кажеш нещо, относно това което  е важно за теб? (бутон)

Сърдечен поздрав от жените от  Ел Рой.