• b-facebook

Over El Roi

 

El Roi is er voor vrouwen in de prostitutie in Utrecht, Amersfoort en omstreken. El Roi wil oog hebben voor deze groep in onze samenleving, en indien nodig passende hulp bieden. Vrouwen die in de prostitutie werken leven soms in afzondering van het ‘gewone’ maatschappelijke leven. Dit kan komen door de aard van het werk, cultuurverschillen en de bijbehorende stigmatisering. El Roi biedt een plek aan waar ze zich welkom weten. Waar ze gezien worden, in plaats van bekeken.

 

Om de vrouwen te bereiken wordt laagdrempelig contact gelegd met vrouwen in clubs, op de Tippelzone en via het digitaal veldwerk. Door het bezoekwerk ontstaat een vertrouwensband en weten vrouwen de weg naar onze huiskamer/organisatie te vinden. Ons hulpaanbod sluit aan bij de behoefte van de vrouwen vanuit de presentiebenadering. De presentiebenadering is een relationele afstemming tussen ‘zorggever’ en een ’individu’ op basis van gelijkwaardigheid. We zoeken een goede samenwerking met instanties/organisaties die net als ons gericht zijn op het welzijn van de vrouwen. Onze getrainde vrijwilligers  zijn de ruggengraat van de organisatie. Welke hulp wij bieden, zie je in de verschillende tabs onder 'wat we doen'. Ben jij sekswerker en kom je graag met ons in contact, zie dan onze pagina; El Roi voor jou.

 

 

Missie

De naam van Stichting El Roi is tegelijkertijd haar missie. El Roi betekent ‘U bent de God, die naar mij omziet’. Zonder voorwaarden te stellen, willen wij omzien naar vrouwen die in de prostitutie werken. Vandaar dat onze slogan is:

 

// Gezien maar niet bekeken //

perspectief voor vrouwen in de prostitutie