• b-facebook

GEBED

 

Vanaf het eerste begin van El Roi is gebed de basis voor de plannen geweest.


Beter gezegd, we kunnen El Roi niet los zien van hoe God zelf zorgde voor die basis van gebed en het vertrouwen op Hem. Een stevig fundament daarvoor werd gelegd in de jaren dat de initiatiefneemsters naar het Zandpad gingen. Jaren waarin ze steeds meer achter de weerbarstigheid en de complexiteit van de prostitutiewereld kwamen en ontdekten dat de schaal van deze problematiek hen oversteeg. Maar tegelijkertijd werden ze bevestigd in hoe God door mensen heen werkt en hun inspanningen kan gebruiken in zijn plan. (Efeze 2 : 10).


Deze jaren waren een goede voorbereiding om de uitdagingen die bij het ontwikkelen van El Roi kwamen kijken biddend en in vertrouwen aan te gaan.
In 2018 willen we als team om de week samen bidden, om het werk ook geestelijk voor te bereiden, God te aanbidden, voorbede voor de vrouwen te doen, als team te groeien in eenheid en te leren over bepaalde onderwerpen, zoals geestelijke strijd.
Het is gebleken dat het gebed tijdens de outreach, het kunnen communiceren over route/ bevindingen met de gebedsachterban, als zeer bemoedigend is ervaren. Om die reden is afgestemd dat gebed en outreach een vaste combinatie zullen zijn. We willen de strijd om het Licht in de duisternis te laten schijnen biddend aangaan en zo de overwinning zien (Exodus 17).

Om het reizen een beetje te verdelen wordt dit twee wekelijks afwisselend in Utrecht en Amersfoort gepland, zie hiervoor het gebedsrooster