• b-facebook

BESTUUR EN KERNTEAM

 

Vanuit onze overtuiging dat iedereen mogelijkheden en talenten heeft, willen wij samenwerken met mensen, kerken en andere organisaties die zich inzetten voor het welzijn van deze vrouwen. Als El Roi hebben we een duidelijke focus: het welzijn van de vrouwen. Door dit scherp te houden, zijn we een organisatie die in staat is verschillen te overbruggen en andere meningen te respecteren.

We hebben regelmatig overleg met verwante organisaties in bijvoorbeeld Den Haag, Amsterdam en Antwerpen en zijn in contact met de hulpverlening en het lokale bestuur in Utrecht en Amersfoort. Gezien de complexiteit van de prostitutiewereld en in het belang van de vrouwen, blijven we investeren in dit netwerk met als doel dit uit te breiden en te onderhouden.

Voor samenstelling van het bestuur en bestuurlijke informatie verwijzen we naar de statuten. Het bestuur werkt nauw samen met het Kernteam dat gevormd wordt door vrijwilligers, die verantwoordelijk zijn voor de praktische uitwerking van de gestelde doelen, zoals:

1. Gebedsavonden
2. Coördinatie van de (online) outreach
2. Aannemen en begeleiden van vrijwilligers
3. Coördinatie en logistiek van de huiskamer
4. PR: presentaties, website, artikelen
5. Opzetten en begeleiden van een maatjesproject

6. Training en toerusting van vrijwilligers 

Om de samenwerking te waarborgen hebben we een huisreglement opgesteld, die lees je hier.